Google Pixel 6 ได้คะแนนกล้องหลังจาก DXOMARK ที่ 132 คะแนน

ผลทดสอบกล้องหลังของ Google Pixel 6 จาก DXOMARK ออกมาแล้ว โดยได้คะแนนในภาพรวมอยู่ที่ 132 เป็นอันดับที่ 8 บนตารางของ DXOMARK น้อยกว่าพี่ใหญ่อย่าง Google Pixel 6 Pro เพียง 3…

Pixel Society

04/01/2022

Google Pixel 6 Pro ได้คะแนนกล้องหลังจาก DXOMARK ที่ 135 คะแนน

ผลทดสอบกล้องหลังของ Google Pixel 6 Pro จาก DXOMARK ออกมาแล้ว โดยได้คะแนนรวมอยู่ที่ 135 เป็นอันดับที่ 6 บนตารางของ DXOMARKทาง DXOMARK ได้สรุปข้อดี-ข้อเสียของกล้องหลัง Google Pixel 6…

Pixel Society

04/11/2021